Wonen en Bouwen in de metropoolregio Amsterdam

26.06

Amsterdam bouwt zo veel woningen en groeit zo snel dat voorzieningen onder druk staan en de technische infrastructuur tegen zijn grenzen aan loopt. De rek is er uit. Het...

26.06

In 2018 verhuisde 1 op de 9 gezinnen met kinderen jonger dan vier jaar uit Amsterdam naar een andere gemeente, bijna net zo veel als in het piekjaar 2017. Ook uit de andere...

25.06

Rijk, provincie en zestien gemeenten in de regio Utrecht gaan langjarig samenwerken om de woningbouwproductie te versnellen, de betaalbaarheid te vergroten en excessen aan te...

25.06
Het FD gaat in op het radicale plan van de Duitse hoofdstad om de huren voor vijf jaar te bevriezen en aan een plafond te onderwerpen. Het is een probleem waar alle grote...
24.06
Het aantal geaccepteerde erfpachtaanbiedingen in het kader van de Amsterdamse overstapregeling is het laatste kwartaal flink gestegen. Ondertussen is er nog een hele lange...
klik voor vergroting
21.06

WoningNet start samen met de Alliantie een experiment op de sociale huurwoningmarkt in stadsregio Amsterdam. Het doel is door de vorming van verhuisketens meer Amsterdammers...

20.06

Franck Storm is vanaf half juni de nieuwe directeur-bestuurder van ZVH. Hij volgt Frank van Dooren op die na elf jaar afscheid neemt bij de Zaanse woningcorporatie. Storm is al...

20.06

Tien Europese steden, waaronder Amsterdam, waarschuwen voor een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU. Ze vinden dat Europa hen de instrumenten uit handen slaat...

19.06
Zaanstad begint een lokaal experiment om de leeftijdsgrens waarop Zaanse woningzoekenden zich mogen inschrijven te verlagen van 18 naar 16 jaar. Op die manier bouwen Zaanse...
17.06

De sociaal-economische verschillen tussen het noorden en zuiden van de regio nemen toe. Zo constateerde burgemeester Femke Halsema maandag tijdens haar 'State of the region'....

Achtergrond

Basis page 01.06

De samenvattting Por as aut venimus debisin imagnim inctiatur?
Sa velis audae venia autationsero imaio omnim nectur?
Nuscips apeliberum volorrovit essim nimusam eumque nullupta dit quae officia quam et architi doluptaquam, incimust re denditatur? Volut plab ilis il mi, essimaio volupta...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 30.06

Gezinnen brengen levendigheid in de stad, maar een goede gezinswoning in Amsterdam is tegenwoordig niet snel gevonden. Tot enkele jaren terug werden er veel gebouwd, ook in de sociale huursector. Maar het wordt steeds lastiger om huur- en koopwoningen te bouwen voor gezinnen met een laag of...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 29.06

Wendy Koops is huiseigenaar in de Amsterdamse wijk Banne Noord. Dat is niet alleen een zogeheten ‘ontwikkelbuurt’, het is ook een van de eerste wijken die van ‘van gas los’ gaat. Maar hoe? En wat betekent dat voor de buurt en vooral voor haar als huiseigenaar? In deze...

Wendy Koops
Basis page 27.06

NIET "Vastgeplakt bovenaan de lijst '

Por as aut venimus debisin imagnim inctiatur?
Sa velis audae venia autationsero imaio omnim nectur?

Pieter Lesage
afbeelding van NUL20 De Kwestie
Blog-item 27.06

Bij de transformatie van Amstel III moeten woningzoekenden uit Zuidoost met voorrang in aanmerking komen voor een nieuwbouwwoning. “Dat is in het belang van de gemeenschap. Dan kan die zich verder ontwikkelen”, zo zegt stadsdeelbestuurder Dirk de Jager (GroenLinks). Voor Hester van Buren,...

NUL20 De Kwestie
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.06

Niet alleen vanuit Amsterdam Noord, maar ook vanuit andere delen van de stad torent het Pontsteigergebouw aan de Tasmanstraat boven alle andere bebouwing uit. En iedereen heeft er een mening over.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.06

Amsterdam stond vorige week in het teken van We Make The City, het 'festival dat steden beter maakt', aldus de weinig bescheiden ondertitel. NUL20 ging mee met een 'expeditie' in Amsterdam Noord, een stadsdeel dat de 100 duizend inwoners bijna aantikt en de komende decennia enorm gaat groeien....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.06

Na de crisis wordt in Almere weer driftig gebouwd. Bijzondere projecten als DUIN en Nobelhorst lokken ook veel kopers en huurders van buiten de polder. De groeiende populariteit van de polderstad zet de betaalbaarheid van woningen wel onder druk. Met goedkope zelfbouwkavels, meer appartementen...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.06

De komende jaren worden in Almere duizenden woningen gebouwd. Een belangrijk deel daarvan komt in de stadsdelen Poort, Hout en Stad (Centrum). Een overzicht.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 17.06

In Almere Oosterwold wordt een radicale vorm van organische gebiedsontwikkeling beproefd. De bewoners zoeken het zelf maar uit; niet alleen de bouw van hun huis, maar ook de aanleg van wegen en waterzuivering. Dat bezorgt niet alleen bewoners vele ‘uitdagingen’, maar ook de betrokken overheden....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 17.06

Woningcorporatie GoedeStede wil in vier jaar tijd duizend goedkope huurwoningen in Almere bijbouwen, maar het ontbreekt aan voldoende bouwlocaties. Directeur Arjan Deutekom roept de gemeente op duidelijke keuzes te maken om doorstroming te bevorderen. En hij wil af van het loten: een draak van...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 14.06

De ongekende populariteit van Amsterdam en de almaar oplopende vierkantemeterprijzen dwingen de gemeente andermaal tot regulering. Na het beteugelen van de vakantieverhuur, gaat de gemeente nu de sterk toegenomen bouwdrift op, aan en onder bestaande woningen beperken. Maar de grote vraag is:...

Pieter Lesage