Opmerkelijk

De hoge vastgoedprijzen zetten de Amsterdamse economie onder druk. Gezinnen en bedrijven verhuizen, de economische groei in de regio vlakt af.

Henri de Groot | Over: Vastgoedprijzen zetten economie onder druk | 19 juni 2019 | Bron: het Parool

Pleidooi van wethouder Ivens voor meer prijsregulering, een zelfbewoningsplicht voor koopwoningen en een sterke corporatiesector met voldoende investeringsmogelijkheden.

Laurens Ivens | Over: Woningmarkt Amsterdam | 05 juni 2019 | Bron: het Parool

Forum voor Democratie over versnellen bouwproductie.

Johan Dessing | Over: Nieuwe woningen | 20 maart | Bron: Forum voor Democratie

Het linkse stadsbestuur slaakt volgens VVD-raadslid Hala Naoum Nehme liever populistische kreten richting Den Haag, dan corporaties te helpen massale fraude met gesubsidieerde woningen te bestrijden.

Hala Naoum Nehme | Over: Aanpak woonfraude | 18 maart 2018 | Bron: opinieartikel

Beleggers zien weinig financiële mogelijkheden voor de bouw van huurwoningen in het middensegment.

Wim Wensing | Over: Woningprojecten niet haalbaar in Amsterdam | 01 maart 2019 | Bron: Vastgoedmarkt

Jaarlijks onderzoek van Capital Value naar de staat van de woningmarkt.

Kees van Harten | Over: Nationaal woningtekort | 11 februari 2019 | Bron: persbericht

Interview met Sven Heinen bij zijn vertrek als voorzitter van de Makelaarsverening Amsterdam.

Sven Heinen | Over: Amsterdams woningmarkt | 07 januari 2019 | Bron: interview de volkskrant

Burgemeester Halsema over de gevolgen van de groei van de stad.

Femke Halsema | Over: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Amsterdam | 01 januari 2019 | Bron: toespraak

Groot Wassink over wetgeving die niet aansluit bij de noden van de stad.

Rutger Groot Wassink | Over: Interview Rutger Groot Wassink | 24 november 2018 | Bron: Vrij Nederland

Pleidooi van de Alliantie en 22 andere corporaties voor passend, betaalbaar wonen.

Rob Haans | Over: Passend wonen | 30 oktober | Bron: persbericht

Nieuwe cijfers van DNB, gebruikt in analyse van Marcel Visser over de buy-to-let markt

Over: Nieuwe cijfers van DNB | 08-10-2018 | Bron: NUL20

Leon Bobbe over de vraag: wat is belangrijk? Betaalbaarheid, duurzaamheid of kleine woningen bijbouwen?

Leon Bobbe | Over: Residuele sluitpost | 06 oktober 2018 | Bron: blog

Regeringspartijen verlangen versnelde aanpak goedkoop scheefwonen.

Jessica van Eijs | Over: Aanpak scheefwonen | 26 september 2018 | Bron: AD

Column uitgesproken bij bijeenkomst van PahuisNUL20 over de woningschaarste in de Metropoolregio

Friso de Zeeuw | Over: Hoe gaan de nieuwe MRA-colleges de woningnood te lijf? | 24-09-2018 | Bron: NUL20

Interview met Leon Bobbe in Cobouw over gevaar bouwstop.

Leon Bobbe | Over: Rem op bouwproductie | 24 september 2018 | Bron: interview

Pleidooi voor een sprong voorwaarts bij de ontwikkeling van leefbare steden.

Hilde Blank | Over: Metselaar 2.0 gezocht | 31 augustus 2018 | Bron: blog

Koerswijzigingen in de volkshuisvesting vragen meer tijd dan een bestuursperiode van 4 jaar. Een lange adem is noodzakelijk en samenwerking met partijen die dat hebben en bereid zijn om over hun eigen grens te kijken.

Bert Halm | Over: Samen kom je verder | 23 augustus 2018 | Bron: blog

Noordhollandse gemeenten op drie kwartier treinen van Amsterdam willen 40.000 extra woningen bouwen. Het provinciebestuur van Noord-Holland ziet dat niet zitten. Het zou eens naar Berlijn moet kijken

Friso de Zeeuw | Over: Voorstel NH-gemeenten om 40.000 woningen te bouwen | 12-08-2018 | Bron: Financieel Dagblad

Klimaatverandering maakt het noodzakelijk ons leven aan te passen. Ook de Key ontkomt uiteindelijk niet aan een speciale afdeling voor klimaatadaptatie.

Leon Bobbe | Over: Klimaatadaptatie | 02 augustus | Bron: blog

Hoogleraar Peter Boelhouwer en de vertrekkende Utrechtse wethouder Paulus Jansen, hebben zijn het eens over twee dingen: middenhuren zijn te hoog en de hypotheekrenteaftrek staat de huurmarkt ernstig in de weg. Deze diagnose wordt door veel vakprofessionals gedeeld

Boelhouwer en Jansen geciteerd door Jan Jager | Over: ‘Geef lucht aan middenhuur, bouw hypotheekrenteaftrek af naar nul’ | 26-06-2018 | Bron: Gebiedsontwikkeling.nu

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil op allerlei manieren de drukte in de stad beteugelen.

Reinier van Dantzig | Over: Balans in de Stad | 16 mei 2018 | Bron: Persbericht

Minister Blok vond dat het woonbeleid klaar was. Een misverstand. Er is bijzonder veel werk aan de winkel voor zijn opvolger: minister Ollongren, betoogt emeritus hoogleraar Priemus

Hugo Priemus | Over: Vastgelopen woonbeleid moet grondig gewijzigd | 8 mei | Bron: Volkskrant

Werken en wonen op het Cruquiuseiland.

Wienke Bodewes | Over: Pionier in eigen gebied | 30 april 2018 | Bron: persbericht

Zonder hulp van het kabinet lukt het niet de energietransitie te financieren.

Leon Bobbe | Over: Aardgasvrije woningen | 20 april 2018 | Bron: blog

GroenLinks nodigt D66, PvdA en SP uit voor coalitieonderhandelingen.

Rutger Groot Wassink | Over: Amsterdam slaat linksaf | 30 maart 2018 | Bron: brief

De PvdA wil dat huisjesmelkers gewoon inkomstenbelasting betalen. Als je 10 panden verhuurt, ben je ondernemer. En daar hoort dan ook bij, dat je net als de bakker en de groenteboer, belasting afdraagt.

Henk Nijboer (PvdA) | Over: PvdA wil woningverhuurders als ondernemers belasten | 28 maart

Mieke van den Berg, bestuurder van Eigen Haard over het geloof in de gemengde stad.

Mieke van de Berg | Over: Wijken voor armen en wijken voor rijken | 06 maart 2018 | Bron: opiniebijdrage het parool

Pleidooi voor meer betaalbare passende woningen voor ouderen in oude stadsbuurten.

Loes van Luijk | Over: Onvoldoende woningen voor ouderen | 02 maart | Bron: opinie het Parool

Over de ambitie om vier gebieden in Zaanstad een nieuwe impuls te geven.

Marie-Louise Sanders | Over: MAAK.Zaanstad | 19 februari | Bron: interview

Gemeenten in de MRA hebben met elkaar afgesproken te streven naar aardgasloze nieuwbouw.

wethouder Bot | Over: Aardgasvrije MRA | 01 februari 2018 | Bron: persbericht

Pagina's